Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

KIEDY UDAĆ SIĘ PO POMOC DO PLACÓWEK NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 00 do 8 00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Wybór miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest dowolny bez względu na miejsce zamieszkania pacjenta lub pobytu (w każdej przychodni, która udziela takiej pomocy) co oznacza, że to pacjent decyduje o wyborze placówki. W ramach nocnej i świątecznej opieki dla mieszkańców gminy Liszki wizyty lekarza, iniekcje wykonywane przez pielęgniarkę w środowisku zamieszkania pacjenta należy zgłaszać pod numer telefonu 12 346 16 84. Do placówek nocnej i świątecznej opieki udajemy się w przypadku:

• nagłego zachorowania,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośredniego zagrożenia życia lub istotnego uszczerbku zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Uwaga! Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie (L4).

Szanowni Państwo,

zamieszczacie opinie na temat usług wykonywanych przez personel nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na stronie SPZOZ Liszki.

Informujemy, iż pracowników wykonujących świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zatrudniania firma zewnętrzna – OPC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Krakowa, która realizuje usługi w powyższym zakresie w pomieszczeniach przychodni w Liszkach co jednak nie oznacza, że SPZOZ odpowiada za jakość świadczonych usług, ponieważ nie są to pracownicy naszego zakładu.

W związku z tym wszystkie skargi, opinie należy kierować pod adres http://opc.med.pl, lub adres e- mail: biuro@opc.med.pl a nie na stronę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach.

Skip to content