Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

KIEDY UDAĆ SIĘ PO POMOC DO PLACÓWEK NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 00 do 8 00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Wybór miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest dowolny bez względu na miejsce zamieszkania pacjenta lub pobytu (w każdej przychodni, która udziela takiej pomocy) co oznacza, że to pacjent decyduje o wyborze placówki. W ramach nocnej i świątecznej opieki dla mieszkańców gminy Liszki wizyty lekarza, iniekcje wykonywane przez pielęgniarkę w środowisku zamieszkania pacjenta należy zgłaszać pod numer telefonu w Liszkach tel. 12 306 70 77. Do placówek nocnej i świątecznej opieki udajemy się w przypadku:

• nagłego zachorowania,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośredniego zagrożenia życia lub istotnego uszczerbku zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Uwaga! Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie (L4).

Skip to content