Badanie spirometrii w zakresie POZ

Dorośli:

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Szwedzkiej 27 w Krakowie,

tel: 12 265-49-53

Dzieci:

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc przy os. Krakowiaków 43, 

tel:12 644-51-38

  1. Rejestracja Pacjentów odbywa się ososbiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie.
  2. Zleceniobiorca realizuje świadczenia medyczne na podstawie czytelnych zleceń, wystawionych

     przez lekarzy zatrudnianych przez Zleceniodawcę.

Skip to content