Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Św. Jana Kantego 13

32-060 Liszki

NIP 944-18-56-901

Tel/fax: 12 280 62 83

e-mail:  sgzoz@przychodnialiszki.pl

www.przychodnialiszki.pl

Adres skrytki EPUAP: [epuap spzozliszki]

Tel/fax : (012) 280-62-83 (sekretariat)

KONTAKT MAILOWY

erecepta@przychodnialiszki.pl

odwolajwizyte@przychodnialiszki.pl

erecepta.morawica@przychodnialiszki.pl 

FORMULARZ KONTAKTOWY

DYREKTOR

mgr Barbara Czech

przyjęcia stron:

w sprawach administracyjnych, skarg i wniosków przyjmuje

codziennie od 9.00.00 – 11.00

środa –  14.00 – 15.00

e-mail: dyrektor@przychodnialiszki.pl

                                                                               

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Medycznych                 

Kamila Kostrzewa-Herath

spec. med. rodzinnej

przyjęcia stron:

wtorek – piątek od 11.00 – 13.00

e-mail: dyrektor.ds.medycznych@przychodnialiszki.pl

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Małgorzata Cyganik – spec. w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.

koordynujaca@przychodnialiszki.pl


przyjmuje

codziennie od 10.30 – 12.00

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Anna Pieprzyk

mochelannaiod@gmail.com

PRZYCHODNIA W LISZKACH:
 

Podstawowa opieka zdrowotna:

REJESTRACJA PACJENTÓW 7.00 – 18.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA 7.00 – 18.00

Tel: 12 306 70 77, 12 307 75 99, 514 765 780

adres e-mail:

erecepta@przychodnialiszki.pl

odwolajwizyte@przychodnialiszki.p

sgzoz@przychodnialiszki.pl

 

PORADNIA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA

  Tel: 12 280 64 05 (w godzinach pracy poradni)

 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

Tel: 12 280 60 09 (w godzinach pracy poradni)

 

SPZOZ- OŚRODEK ZDROWIA W MORAWICY

Podstawowa opieka zdrowotna

REJESTRACJA PACJENTÓW 7.30 – 18.00

Tel: 12 285 64 50, 507 007 231

adres e-mail:

erecepta.morawica@przychodnialiszki.pl

erecepta@przychodnialiszki.pl

odwolajwizyte@przychodnialiszki.pl

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która posłuży do oceny naszej pracy, monitorowania jakości udzielonych świadczeń. 

Państwa uwagi, sugestie będą pomocne w opracowaniu i wdrożeniu konkretnych rozwiązań w celu poprawy funkcjonowania przychodni w Liszkach i WOZ w Morawicy

OCENA PRACY REJESTRACJI
OPIEKA PIELĘGNIARSKA
OPIEKA LEKARZA
WARUNKI PANUJĄCE W PRZYCHODNI/PORADNI

Przychodnia w Liszkach

Ośrodek Zdrowia w Morawicy

Skip to content