Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w języku ukraińskim obsługę numeru Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) – 800 137 200.

Dzwoniąc pod numer 800 137 200 obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w obawie przed rosyjską agresją, uzyskają konsultację lekarską w ojczystym języku.  Numer TPK jest bezpłatny  a obsługą obywateli Ukrainy zajmą się w dużej mierze ukraińscy lekarze, którzy obecnie swój zawód wykonują w Polsce.  http://gov.pl/tpk

Obywatele Ukrainy, którzy przybyłi do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i którzy zgłaszają się z problemami zdrowotnymi do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala będą mieli zapewniną adekwatną pomoc medyczną.

Zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP po przekroczeniu granicy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (od 24 lutego 2022 r.) uprawnia do zapewnienia opieki medycznej.

Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Farmaceutyczny i URPL apelują o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków dla Ukrainy na rzecz akcji koordynowanych w ramach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Strona rządowa również informuje, że Ministerstwo Zdrowia jest w kontakcie z Ambasadą Ukrainy w Polsce, „która na bieżąco przekazuje zapotrzebowanie na konkretny asortyment medyczny”.

(Źródło: Min.Zdr, NFZ).

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce,  Infolinia działa 24 h na dobę.

                                   Tel.: +48 12 210 20 02, e-mail: info.spec@muw.pl

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/infolinia-dla-obywateli-ukrainy