04.2021

KOMUNIKAT

W trakcie Świąt Wielkanocnych opieka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej kontynuowana będzie przez placówki nocnej i świątecznej opieki medycznej między innymi dla Gminy Liszki w Radziszowie – tel. 12 346 16 84 (wizyty, pilne zastrzyki w środowisku zamieszkania pacjentów). WAŻNE: lekarz w placówce nocnej i świątecznej opieki może zlecić pacjentowi wykonanie testu na obecność wirusa SARS-COV-2.

 

0204.2021

KOMUNIKAT

Drodzy Pacjenci,
informujemy, że od 6 kwietnia NIE PROWADZIMY TELEFONICZNYCH ZAPISÓW NA SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19. Szczepienia są nadal wykonywane w POZ, zmienia się tylko forma zapisów na szczepienia.
Rejestracja na szczepienia dla wszystkich :
1 Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989.
2 Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie. 3 Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
WYJĄTEK!
Pacjenci wymagający transportu do punktu szczepień:
1. Osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym – kod R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
2. Osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.
Telefon w przychodni w Liszkach przeznaczony TYLKO dla pacjentów wymagających transportu : 786 984 960 (w godz. 8.00 – 17.30)

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja
https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

0803.2021

KOMUNIKAT SPZOZ

 

 Drodzy Pacjenci, informujemy, że do końca marca 2021 r. PUNKT SZCZEPIEŃ w Liszkach nie posiada wolnych  terminów na szczepienia   przeciwko COVID-19. Można się zapisywać na listy osób oczekujących. W przypadku ustalenia terminu szczepienia Pacjent otrzyma wiadomość sms bądź zostanie poinformowany telefonicznie  o terminie szczepienia. Zachęcamy również do rejestracji w inny dostępny sposób:

1       ZADZWOŃ NA CAŁODOBOWĄ I BEZPŁATNĄ INFOLINIĘ – 989.

2       WYŚLIJ SMS NA NUMER 664 908 556 LUB 880 333 333  O TREŚCI: SZCZEPIMYSIE.

3       ZAREJESTRUJ SIĘ ELEKTRONICZNIE POPRZEZ E-REJESTRACJĘ DOSTĘPNĄ NA PACJENT.GOV.PL

4       U LEKARZA POZ – SPZOZ – PRZYCHODNIA W LISZKACH  TEL: 786 984 960 W GODZ. 8.00 – 17.30

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA SZCZEPIENIA GRUPY 1B : 

        REJESTRACJA PACJENTÓW PRZEWLEKLE CHORYCH – 10 MARCA

 • pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dniu 31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
 • pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzi się leczenie immunosupresyjne,
 • pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.
 • pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek ( szczepienia tej grupy w szpitalach węzłowch i w stacjach dializ )

Rejestracja pacjentów 65+ – od 11 marca

 

DATA

Wiek

GRUPA

11.03 – 13.03

69 lat

Rocznik 1952

18.03 – 20.03

67-69 lat

Rocznik 1952 – 1954

22.03 – 24.03

65-69 lat

Rocznik 1952 – 1956

25.03 – 27.03

70 +

Grupa 70+

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

2201.2021

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
zgłaszając się na szczepienie przeciw COVID-19 należy wypełnić:
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 oraz zapoznać się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem procesu szczepień. Formularze dostępne są w poczekalni punktu szczepień a także na stronie internetowej SPZOZ www.przychodnialiszki.pl
Prosimy o zapoznanie się, wydrukowanie i wcześniejsze wypełnienie wskazanych dokumentów co znacznie ułatwi kwalifikację do szczepienia. Zapraszamy

1401.2021

PROCES REJESTRACJI POWSZECHNYCH SZCZEPIEŃ POLAKÓW PRZECIW COVID-19 ROZPOCZNIE SIĘ 15 STYCZNIA 2021 R.

PROCEDURA REJESTRACJI I REALIZACJI SZCZEPIEŃ:

1.Rejestracja na szczepienia przez:

                  

 – Internetowe Konto Pacjenta

 – Infolinię Narodowego Programu Szczepień tel.  989

 Wyślij SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie.

Pamiętaj! Tylko numer 664 908 556 jest przeznaczony do rejestracji na szczepienia poprzez SMS.

Zawsze weryfikuj numer telefonu na stronie gov.pl/szczepimysie.

 – U lekarza POZ – SPZOZ – przychodnia w Liszkach  tel: 786 984 960 w godz. 8.00 – 17.30

 

 1. Zgłoszenie się do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza
 2. Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu
 3. Przyjęcie drugiej dawki szczepionki – bez konieczności ponownej rejestracji

Harmonogram rejestracji

Na termin szczepienia mogą zarejestrować się:

 • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które ukończyły 80 lat
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które ukończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 .

W celu uzyskania transportu dla osób niepełnosprawnych do punktu szczepień należy dzwonić do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach 12/ 256 33 08 wew. 21 

Lista punktów szczepień oraz inne informacje dostępne są na stronach:

 https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

1401.2021

SZANOWNI PACJENCI

Ze względu na bardzo dużą liczbę Pacjentów zgłaszających się na badania laboratoryjne do przychodni w Liszkach wprowadzone zostaną zmiany organizacyjne w zakresie funkcjonowania Punktu Pobrań. Ograniczenie czasowe i brak możliwości wydłużenia godzin przyjęć w Punkcie Pobrań z uwagi na to, w gabinecie zabiegowym, w którym od godz. 9.30 wykonywane są inne świadczenia a także obowiązkowe przestrzeganie procedur sanitarnych (dezynfekcja stanowisk, wietrzenie pomieszczenia) wymusza wdrożenie poniżej wskazanych zmian, obowiązujących od 18.01.2021 r.

W związku z tym wprowadzone będą terminy na badania, które można ustalić osobiście, dzwoniąc na numer telefonu
12 256 37 51 od 10.00 – 17.00, lub mailowo: erecepty@przychodnialiszki.pl

AKTUALNE ZMIANY:

 1. WTOREK w godz. 6.30 – 9. 30 na badania będą przyjmowane dzieci w wieku 0 do 14 r. życia
  (w tym dniu na badania przyjmowane będą tylko dzieci).
 2. PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK w godz. 6.30 – 9.30 przyjmowane będą osoby dorosłe.

W pilnych przypadkach zarówno dzieci jaki i dorośli będą przyjmowani w każdym dniu -jeżeli lekarz oznaczy skierowanie jako PILNE.

Pacjentów zgłaszających się do przychodni obowiązują zasady reżimu sanitarnego :

 • przed wejściem do przychodni należy zdezynfekować ręce:
 • na całej powierzchni poczekalni może przebywać do 8 osób;
 • należy zachować bezpieczną odległość (co najmniej 1,5 m) pomiędzy przebywającymi osobami w poczekalni;

Uprzejmie prosimy o współpracę i zastosowanie się do procedur;

0201.2021

KOMUNIKAT SPZOZ – DOTYCZY SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Szanowni Państwo,
informujemy, że w ramach Narodowego Program Szczepień w przychodni w Liszkach będą realizowane szczepienia przeciw COVID-19. Podjęliśmy działania organizacyjne w tym zakresie i oczekujemy na dalsze wytyczne Min. Zdrowia. O terminie ich rozpoczęcia poinformujemy w kolejnych komunikatach. Poniżej zamieszczamy adresy stron i zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szczepień.
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/procedura-szczepien-krok-po-kroku
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

0201.2021

KOMUNIKAT SPZOZ – DOTYCZY SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE:

Szanowni Pacjenci,
zapraszamy na
bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów – Pacjentów 75+.
Na szczepienia można się zapisywać pod numerami telefonów :
Przychodnia w Liszkach:
tel. 12 256 37 51 ( od godziny 10-18.00)
tel . 514 765 780

Przychodnia w Morawicy:
tel. 12 285 64 50 ( od godziny 10-18.00)
tel. 507 007 231

Obowiązuje kolejność zgłoszeń .

Zapraszamy
Dyrekcja SPZOZ

2412.2020

 

 

 

1812.2020

KOMUNIKAT SPZOZ

Szanowni Państwo,
w dniu 24 grudnia 2020 r. Ośrodek Zdrowia w Morawicy czynny będzie do godziny 15.00. W godzinach 15.00 – 18.00 świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia przychodnia w Liszkach.
Tel: 12 306 75 99, 12 306 70 77, 514 765 780.

W trakcie dni świątecznych opieka w ramach POZ kontynuowana będzie przez placówki nocnej i świątecznej opieki medycznej
tel. 12 346 16 84 – w Radziszowie

Także w dniu 24 grudnia (wigilia) PUNKT POBRAŃ materiału do badań w przychodni w Liszkach będzie nieczynny. W okresie świątecznym w pilnych przypadkach jest możliwość wykonania badań całodobowo w Laboratorium przy Szpitalu im. Żeromskiegow Krakowie, os. Na Skarpie 66.

1812.2020

KOMUNIKAT SPZOZ

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w placówkach SPZOZ (w Liszkach i Morawicy) udostępniony został terminal do dokonywania płatności kartą. Zachęcamy do bezgotówkowej płatności (np. za szczepionki, badania).

11LISTOPADA

 

 

 

1710.2020

KOMUNIKAT SPZOZ

Szanowni Państwo,
zachęcamy do korzystania ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej https://pssekrakow.pl, na której udostępnione zostały dodatkowe kontaktowe numery telefoniczne, adresy mailowe oraz ważne informacje w zakresie spraw dot. epidemii spowodowanej przez koronawirus SARS-CoV-2.

17PAŹDZIERNIKA

KOMUNIKAT SPZOZ

Szanowni Państwo,
zachęcamy do korzystania ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej https://pssekrakow.pl, na której udostępnione zostały dodatkowe kontaktowe numery telefoniczne, adresy mailowe oraz ważne informacje w zakresie spraw dot. epidemii spowodowanej przez koronawirus SARS-CoV-2.

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia.
+ 48 222 500 115

Numer telefonu do kontaktu dla osób, które uzyskały dodatni wynik wymazu w kierunku SARS-CoV-2
+48 538 418 288

Adresy e-mail: plus@pssekrakow.pl
kwarantanna@pssekrakow.pl

15WRZEŚNIA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH W SPZOZ W LISZKACH. 

 

18SIERPNIA

KOMUNIKAT SPZOZ

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że w związku z okresem urlopowym (nieobecna Pani Monika Zachara), przychodnia w Morawicy od 17 sierpnia do 4 września 2020 r. będzie czynna w godzinach pracy lekarzy: Pani Marty Niemiec-Lichy i Pana Piotra Sekuły. W tym okresie Pacjenci zarówno dorośli jak i dzieci mogą również korzystać ze świadczeń w przychodni w Liszkach.

PUNKT POBRAŃ w Morawicy czynny będzie w środę
w godzinach 8.00 – 11.00


Telefony kontaktowe do przychodni w Morawicy: (12) 285 64 50, 507 007 231
wnioski na recepty: erecepta.morawica@przychodnialiszki.pl


Telefony kontaktowe do przychodni w Liszkach:
(12 ) 306 70 77, (12) 306 75 99, 514 765 780,
(12) 256 37 51
wnioski na recepty: erecepta@przychodnialiszki.pl
Rejestracja czynna od 7.00 -18.00
Rejestracja telefoniczna od 7.30 -18.00

PUNKT POBRAŃ w przychodni w Liszkach
czynny codziennie od 6.30 – 9.00

Informacje dotyczące harmonogramów pracy lekarzy w przychodni w Liszkach i w Morawicy zamieszczone są na stronie internetowej www.przychodnialiszki.pl

 

 

1CZERWCA

KOMUNIKAT SPZOZ

Szanowni Pacjenci
Uprzejmie informujemy, ze od 1 czerwca stopniowo wznawiamy działalność SPZOZ w zakresie:
1. badań USG u dorosłych i dzieci;
2. świadczeń stomatologicznych z pewnymi ograniczeniami
3. edukacji przedporodowej – szkolenia będą ustalane indywidualnie z Panią położną Katarzyną Zielińską-Kaczor (stosowny komunikat dotyczący organizacji będzie zamieszczony);
4. bilansów zdrowia u dzieci – w pierwszej kolejności bilansów 6-latków w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (przed rozpoczęciem SP);
5. szczepień ochronnych – udostępnienie dodatkowych terminów w godzinach popołudniowych. W miarę możliwości postaramy się połączyć wizytę bilansową z wykonaniem szczepień zalecanych i obowiązkowych;
6. badań diagnostycznych – wykonywanie testów obciążenia glukozą także u pacjentów ze skierowaniem od lekarza rodzinnego; • Zdalne konsultacje lekarskie wciąż obowiązują i będą kontynuowane. W trakcie teleporady lekarz zdecyduje o osobistej wizycie w przychodni i określa godzinę.
• Pacjenci zgłaszający się z objawami wskazującymi na zagrożenie zdrowia i życia zawsze przyjmowani są na podstawie procedury przyjęcia w trybie pilnym, poza kolejnością oraz bez uprzedniej teleporady i w tym przypadku nadal takie zasady obowiązują.
• Wnioski na recepty należy składać elektronicznie lub do skrzynki przy wejściu do przychodni. Na wskazany adres mailowy można także przesyłać zapytania do lekarzy, wyniki badań.
• Do poradni stomatologicznej, na badania USG, uzgodnione wizyty w przychodni zapraszamy na wyznaczoną godzinę z założoną maseczką ochronną. Przy wejściu konieczna jest dezynfekcja rąk i kontrola temperatury ciała.

Pracownicy SPZOZ będą kontaktowali się z Państwem w sprawie uzgodnienia nowych terminów badań USG, stomatologicznych świadczeń i innych (szczepień, bilansów).

Przypominamy: Obecnie funkcjonujemy na postawie zaleceń Min. Zdr., GIS, które zobowiązują nas nadal do przestrzegania zasad sanitarnych, dotyczących zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym należy stosować separację czasową lub przestrzenną wizyt (w tym samym miejscu i/lub czasie w poczekalni nie mogą przebywać pacjenci zdrowi i z objawami infekcji). Pacjenci na terenie przychodni zobowiązani są zachować dystans ( odległość ok. 2 m od siebie). Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do obowiązujących procedur w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zdrowotne. Oczekujemy na nowe wytyczne, o których Państwa na bieżąco będziemy informowac.

 

 

21KWIETNIA

SZANOWNI PAŃSTWO,

Przychodnia w Liszkach:
1. Do wykonywania szczepień wydzielone zostały pomieszczenia, bez możliwości kontaktu z innymi pacjentami (separacja przestrzenna).
2. Udostępnione zostało oddzielne wejście do przychodni tylko dla pacjentów do szczepień (od strony byłej apteki). 3. Szczepienia będą odbywały się w gabinecie nr 8.
4. Każda wizyta w przychodni będzie uzgodniona z lekarzem telefonicznie, który zadzwoni do Państwa, przeprowadzając wywiad epidemiologiczny i wstępną kwalifikację do szczepienia, ustali termin i godzinę wizyty.
5. Do szczepienia z dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba (rodzic/opiekun prawny) bez objawów infekcji.
6. Należy zgłosić się wyznaczoną godzinę. Jest to istotne ze względu na przeznaczony czas: na realizację szczepienia, zmianę środków osobistej ochrony personelu i dezynfekcję pomieszczenia, który wynosi 1h.
7. Stosowanie środków indywidualnej ochrony obowiązuje personel medyczny. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest posiadanie maseczki ochronnej podczas wizyty w przychodni i zaopatrzenia w nią dzieci od 4 roku życia.
8. Rodzice przed wejściem na teren strefy wydzielonej do szczepień a także przy wyjściu z przychodni zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
9. Podczas teleporady (wstępnej kwalifikacji do szczepienia) lekarz ustala rodzaj szczepienia.
10. Indywidualne zalecenia poszczepienne będą przesyłane elektronicznie na podany przez Państwa adres e-mail, ustnie podczas teleporady lub w formie papierowej.

Przychodnia w Morawicy:
1. Szczepienia będą wykonywane w godzinach porannych, przed godzinami przyjęć pozostałych pacjentów w wyznaczonych dniach:
– wtorek, czwartek, piątek w godzinach: 8.00 – 10.00
2. Podczas realizacji szczepień obowiązuje procedura jak powyżej (punkt 4 – 9).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami na
stronie Min. Zdr. www.mz.gov.pl (zakładka aktualności).

 

 

10KWIETNIA

 

 

 

29MARCA

 

TELEPORADY – AKTUALIZACJA


Tel: 12 256 37 51, 12 306 75 99, 12 306 70 77, 514 765 780

Wniosek na e-recepty: erecepta@przychodnialiszki.pl
Pielęgniarka środ. rodzinna tel: 513 166 131
Położna środ. rodzinna tel: 510 979 084
Specjalistyczna opieka zdrowotna: Poradnia ginekologiczna: 12 280 64 05 (w godz. pracy poradni)

PRZYCHODNIA w MORAWICY – podstawowa opieka zdrowotna w godz. 8.00 – 18.00
Tel: 12 285 64 50, 507 007 231
Wniosek na e-recepty: erecepta.morawica@przychodnialiszki.pl

W ramach TELEPORADY Pacjent uzyskuje: e-receptę, kod recepty przesłany na telefon komórkowy lub telefonicznie, poradę lekarską z zaleceniami, e-zwolnienie w przypadkach uzasadnionych (dotyczy osób chorych). Zdalnie lekarz może zweryfikować wyniki badań, również przesłane na adres e-mail, wypisać pilne skierowanie lub zaprosić na osobistą wizytę w przychodni w celu przeprowadzenia badania.

Ze względu na ogromną ilość TELEPORAD, składanych wniosków na e-recepty okres oczekiwania na realizację zamówień wydłuża się (2-4 dni).

Ważne!

Jeśli masz objawy: gorączka, duszność, kaszel, miałeś kontakt z osobą zakażoną, przebywałeś w kraju transmisji koronawirusa – nie idź do przychodni!

ZADZWOŃ!
• skontaktuj się w ramach TELEPORADY z lekarzem, który przeprowadzi wywiad i poinformuje o dalszym postępowaniu.
• zadzwoń pod numer 800 190 590 – bezpłatna infolinia NFZ czynna całą dobę.
• powiadom telefonicznie Stację Sanitarno-Epidemiologiczną: tel:12 684 40 33, 12 684 40 32, 12 644 91 33
wew. 120, 136, 133.
 godz. 7.30 – 15.00 pon.-piątek; 12 684 40 32, 12 684 40 33 w godz. 15.05 – 7.00 –
we wszystkie dni tygodnia,
lub wyślij wiadomość na adres e-mail: ep@pssekrakow.pl przypadku problemów z dodzwonieniem się.
• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego w szpitalu – wykaz szpitali poniżej:

WYKAZ SZPITALI ZAKAŹNYCH – POBIERZ LISTĘ (PDF)

 

1MARCA

 

 

LEKARZE NIEOBECNI W LUTYM:

lek. Spec. KOWALSKI KAMIL
nieobecny 16.03.20-18.03.20
lek. Spec. ŁĄCZYŃSKA MONIKA
nieobecna 24.03.20-27.03.20
lek. PIOTR SEKUŁA
nieobecny 06.03.20

20GRUDNIA

 

KOMUNIKAT SPZOZ

W dniach 24 i 31 grudnia 2019 r. PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH w przychodni w Liszkach będzie nieczynny.
Przypominamy, że w trakcie dni świątecznych w pilnych przypadkach istnieje możliwość korzystania całodobowo z laboratorium Diagnostyki w Krakowie:
• Laboratorium przy szpitalu MSWiA, ul. Galla 25, I piętro, tel. 012 294-76-55
• Laboratorium przy Szpitalu im. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, tel. 012 644- 01- 44

Laboratoria oferują pełen panel badań podstawowych. Nie posiadają zaplecza kurierskiego w tych okresie w związku z powyższym, dostarczenie materiału do badań odbywa się we własnym zakresie.

 

20GRUDNIA

 

KOMUNIKAT SPZOZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia – WIGILIA Ośrodek Zdrowia w Morawicy czynny będzie do 15.00. W godzinach od 15.00 – 18.00 świadczenia w zakresie podstawowej opieki zabezpieczone będą w przychodni w Liszkach.

Podczas Świąt Bożego Narodzenia opiekę w ramach POZ zabezpieczają podmioty, które mają podpisaną umowę z NFZ na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Wybór miejsca udzielania tego rodzaju świadczeń jest dowolny, bez względu na miejsce zamieszkania pacjenta lub pobytu, co oznacza, że to pacjent decyduje o wyborze placówki.
W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wizyty lekarza, zastrzyki w środowisku zamieszkania pacjenta należy zgłaszać pod numer telefonu w Radziszowie tel. 12 346 16 84

 

18GRUDNIA

 

DODATKOWE ADRESY MAILOWE

Szanowni Państwo. W celu usprawnienia funkcjonowania SPZOZ i ułatwienia Państwu kontaktu z przychodnią drogą elektroniczną udostępniamy dwa adresy mailowe:

erecepta@przychodnialiszki.pl – przeznaczony do kontaktu w sprawie e-recepty.Na powyższy adres można złożyć zamówienie na leki bez osobistej wizyty w przychodni.

odwolajwizyte@przychodnialiszki.pl – przeznaczony do odwołania wizyty w przypadku jeśli Państwo nie będą mogli w danym dniu zgłosić się na umówiony termin.

Zapraszamy do kontaktu

 

28LISTOPADA

 

GABINET PIELĘGNIARKI POZ PRZYCHODNIA W LISZKACH

Szanowni Państwo
Od 2 grudnia 2019 r. w strukturze SPZOZ będą zatrudnione dwie pielęgniarki środowiskowe:

Krystyna Kowal – piel. środowiskowo rodzinna
Ewa Beata Jaskiernia – specjalistka pielęgniarstwa rodzinnego

Tel: 12 256 37 51, kom. 513 166 13

Wszystkim Pacjentom, którzy już złożyli deklaracje do pielęgniarek środowiskowych w SPZOZ bardzo dziękujemy za zaufanie. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do zapewnienia Państwu profesjonalnej, kompleksowej opieki ze strony lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w jednym miejscu, a tym miejscem jest SPZOZ.
Dziękujemy i zapraszamy.

Barbara Czech
Dyrektor SPZOZ

 

28LISTOPADA

 

GABINET PIELĘGNIARKI POZ PRZYCHODNIA W LISZKACH

czynny od poniedziałku do piątku
Osoby zdeklarowane do pielęgniarek środowiskowych w SPZOZ w Liszkach na zlecone zabiegi, pomiar parametrów, opatrunki i porady mogą się zgłaszać do gabinetu nr 14 w godz. 8.00 – 10.00 i 16.00 – 17.00, a także do gabinetu zabiegowego ogólnego pokój nr 2, parter od godz. 8.00 – 18.00.
Zapraszamy

 

09PAŹDZIERNIKA

SZANOWNI RODZICE

Ze względu na coraz większą liczbę dzieci zgłaszających się na stomatologiczne zabiegi profilaktyczne oraz mając na uwadze poprawę dostępności do świadczeń w godzinach popołudniowych informujemy, że będą wykonywane w każdy wtorek8.00 – 12.00 i dodatkowo w każdy czwartek w godzinach 14.00 – 17.00. Tel. (12) 280 60 09 w godzinach pracy poradni. Zapraszamy

03SIERPNIA

 

 

06CZERWCA

 

 

29MAJA
27MAJA

KOMUNIKAT SPZOZ W LISZKACH

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, ze SPZOZ złożył wniosek do MOW NFZ w Krakowie o świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Miło nam poinformować, że wniosek rozpatrzony został pozytywnie i od 1 czerwca 201 9 r. w strukturze naszego podmiotu będzie stanowisko położnej POZ. W związku z powyższym można składać deklaracje wyboru POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, formularze dostępne są w poradni ginekologiczno – położniczej, rejestracji w przychodni w Liszkach i w Morawicy oraz na stronie internetowej SPZOZ – zakładka DLA PACJENTA.

Położna POZ sprawuje kompleksową, pielęgnacyjną opiekę ginekologiczną i położniczą nad osobami płci żeńskiej oraz noworodkami obu płci do 2 miesiąca życia. Świadczenia udzielane są w gabinecie położnej POZ (przychodnia w Liszkach) i w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -18.00.
Tel: 12 280 64 05 – poradnia,
kom. 668 038 777 – położna POZ.
Serdecznie zapraszamy.
Barbara Czech

22MAJA

KOMUNIKAT SPZOZ W LISZKACH

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem dzisiejszym została ponownie udostępniona e-rejestracja w SPZOZ w Liszkach. Ze względu na prace modernizacyjne systemu w zakresie dostosowania do przepisów RODO, a także zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych podczas logowania, usługa była tymczasowo niedostępna.
Procedura utworzenia konta w e-rejestracji dostępna jest na stornie internetowej SPZOZ Liszki www.przychodnialiszki.pl lub pod bezpośrednim adresem: https://er-przychodnialiszki.pl/portal/Account/LogOnDefault
Zapraszamy
Barbara Czech

15MAJA

 

 

30KWIETNIA

KOMUNIKAT SPZOZ W LISZKACH

Szanowni Państwo

W związku z dużą liczbą Pacjentów zgłaszających się do Punktu Pobrań materiału do badań diagnostycznych w przychodni w Liszkach, uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2019 r. wydłużeniu ulegają godziny przyjęć. Punkt Pobrań będzie czynny w godzinach 6.30 – 9.30, rejestracja do godziny 9.00. Ze względu na trudne warunki lokalowe – brak pomieszczenia na oddzielenie Punktu Pobrań od Gabinetu Zabiegowego, obecnie przyjęto takie rozwiązanie, które na bieżąco będzie monitorowane.

18KWIETNIA
19KWIETNIA

KOMUNIKAT ŚWIĄTECZNY

Szanowni Państwo
W okresie Świąt Wielkanocnych w przypadku zachorowania należy udać się do placówek zapewniających świadczenia w zakresie POZ, w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej: Wykaz podmiotów umieszczony jest w zakładce „ DLA PACJENTA – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA”. Podmioty świadczące tego rodzaju usługi mają obowiązek wystawiania również zwolnień lekarskich – L4. Jednak często zdarza się, że Pacjenci zostają odsyłani do lekarza rodzinnego podstawowej opieki zdrowotnej w celu otrzymania zwolnienia.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 00 do 8 00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Wybór miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest dowolny, bez względu na miejsce zamieszkania pacjenta lub pobytu co oznacza, że to pacjent decyduje o wyborze placówki.
W ramach nocnej i świątecznej opieki wizyty lekarza, wystawienie aktu zgonu, iniekcje w domu pacjenta należy zgłaszać pod numer telefonu w Radziszowie tel. 12 346 16 84 (dla Pacjentów Gminy Liszki)

09KWIETNIA

 

 

18MARCA

PRACOWNI USG SPZOZ W LISZKACH, BĘDĄ WYKONYWANE ODPŁATNIE BADANIA I KONSULTACJE

Szanowni Państwo

W dniu 23 marca 2019 r. w godzinach 8.30-12.00 w Pracowni USG SPZOZ w Liszkach, będą wykonywane odpłatnie badania i konsultacje:
• USG żył kończyn dolnych (ultrasonograficzne badanie przepływowe żył-Doppler)
• USG tętnic kończyn dolnych (ultrasonograficzne badanie przepływowe tętnic-Doppler)
• USG aorty brzusznej

Odpłatność za badanie obejmuje konsultację lekarza specjalisty.
Zapisy i szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać dzwoniąc na numer: Tel: 514 765 780 lub bezpośrednio w rejestracji.

Konsultacja z USG żył/tętnic jednej kończyny dolnej -110 zł Konsultacja z USG żył/tętnic dwóch kończyn dolnych – 160 zł
Konsultacja z USG aorty brzusznej – 100 zł

22LUTEGO

SPZOZ NAWIĄZAŁ WSPÓŁPRACĘ Z FIRMĄ MULTIDIAGNOSTICASPZOZ nawiązał współpracę z Firmą Multidiagnostica – Pracownią Cyfrowej Diagnostyki Obrazowej w Krakowie, na wykonywanie badań RTG dla dorosłych i dzieci. Badania są bezpłatne w ramach umowy z MOW NFZ w zakresie świadczeń gwarantowanych podstawowej opieki zdrowotnej. Umowa obowiązuje od 1 marca 2019 r. Na badania RTG kieruje lekarz w SPZOZ. Po wykonaniu badania pacjent otrzymuje wynik na płycie CD, a opis badania w kolejnym dniu jest dostępny na stronie internetowej Multidiagnostiki. Lekarz kierujący logując się na stronę w bezpieczny sposób, może go odczytać, zapisać w dokumentacji elektronicznej pacjenta lub wydrukować. W pilnych przypadkach wynik jest udostępniony w systemie już po godzinie. Pozytywna opinia środowiska lekarskiego w zakresie parametrów, jakości i dostępności wyników (jak poniżej), bezpośrednio wpłynęła na podjęcie współpracy i podpisanie dodatkowej umowy.

• Obniżone promieniowanie (1/10 dawki promieniowania w stosunku do aparatu analogowego)
• Komputerowe dostosowanie dawki promieniowania do wagi pacjenta
• Wysoka jakość wykonywanych zdjęć (rozdzielczość badanego obrazu, wielkość piksela równa 150 µm)
• Pacjent nie zgłasza się po wynik (opis) w pracowni osobiście, ponieważ lekarz kierujący odczytuje go w systemie w gabinecie
• Dostępność wyników w bardzo krótkim czasie (pilne – już po godzinie od wykonania badania)

Pracownia Cyfrowa Diagnostyki Obrazowej
Plac Emila Serkowskiego 10
30-512 Kraków
www.rentgenkrakow.pl
rejestracja@rentgenkrakow.pl
Tel. 12 358-42-58
Godziny rejestracji i otwarcia
poniedziałek – piątek 9:00-19:00
Pacjenci nadal mają możliwość korzystania z usług: SONO-X Sp. z o.o.
30-106 Kraków
ul. Komorowskiego 12

22LUTEGO

SPZOZ W LISZKACH ZAPRASZA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ SZKOLENIA

Szanowni Państwo
SPZOZ w Liszkach zaprasza na kolejną edycję szkolenia w dniu 2 marca 2019 r. w godzinach od 9.00-12.00 (w przychodni w Liszkach). Bloki edukacyjne przeznaczone są dla przyszłych rodziców oraz wszystkich zainteresowanych. Prowadzi je lekarz specjalista pediatrii, położna, higienistka stomatologiczna.
Tematyka szkoleń obejmuje zakres:
– szczepień ochronnych – (kalendarz szczepień)
– opieki okołoporodowej, pielęgnacji noworodka
– profilaktyki stomatologicznej u kobiet w ciąży ( zachodzące zmiany w obrębie jamy ustnej w następstwie wzrostu hormonów w tym okresie).
– profilaktyki wad zgryzu u dzieci w okresie niemowlęcym
Serdecznie dziękujemy za nadesłane propozycje tematów, którymi jesteście Państwo zainteresowani. W naszym programie szkoleniowym dodatkowo został uwzględniony temat z zakresu udzielania pierwszej pomocy noworodkom, niemowlętom.

Uprzejmie prosimy, aby uczestnictwo w szkoleniu zgłosić telefonicznie dzwoniąc na numer 12 280 64 05 w godzinach pracy poradni ginekologiczno-położniczej lub osobiście. Organizowane przez nas szkolenia są prowadzone w formie prelekcji, prezentacji, filmów, broszur informacyjnych a także ćwiczeń
praktycznych.
„WEŹ UDZIAŁ W WYDARZENIU I WYKORZYSTAJ WIEDZĘ DOŚWIADCZONYCH SPECJALISTÓW NA GRUNCIE SWOJEJ RODZINY”

07LUTEGO

KOMUNIKAT SPZOZ

Szanowni Państwo

W dniu 16 lutego w godzinach 8.00-11.30 w Pracowni USG SPZOZ w Liszkach będą wykonywane odpłatnie badania diagnostyczne:
• USG żył kończyn dolnych (ultrasonograficzne badanie przepływowe żył-Doppler)
• USG tętnic kończyn dolnych (ultrasonograficzne badanie przepływowe tętnic-Doppler)
• USG aorty brzusznej.

Badania będzie wykonywał lekarz specjalista chirurgii.
Odpłatność za badanie obejmuje również konsultację.
Zapisy i szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać dzwoniąc na numer
Tel: 514 765 780 lub bezpośrednio w rejestracji.

Porada z USG żył/tętnic jednej kończyny dolnej -110 zł
Porada z USG żył/tętnic dwóch kończyn dolnych – 150 zł
Porada z USG aorty brzusznej – 100 zł
Zapraszamy

30STYCZNIA

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie informujemy, że osoby niepełnosprawne z zaburzeniami narządu ruchu z terenu Gminy Liszki, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z FIZJOTERAPII DOMOWEJ, czyli bezpłatnego pakietu rehabilitacyjnego w warunkach domowych.Skierowanie na rehabilitacje można uzyskać od lekarzy specjalistów a także od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje jakie kryteria określone przez NFZ musza być spełnione, aby pacjenci zakwalifikowani zostali do rehabilitacji w miejscu zamieszkania, można otrzymać u lekarza w SPZOZ lub dzwoniąc na numer: 661 347 630 do Firmy EURO-MED, która świadczy usługi również na terenie naszej gminy i oferuje krótkie terminy.

21STYCZNIA

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie informujemy, że w celu poprawy dostępności do świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, wnioski na wypisanie zlecenia na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne (pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki i inne ) z określoną liczbą żądanego wyrobu medycznego, można pozostawić w rejestracji i odebrać w następnym dniu (jak w przypadku wypisywania recept). WAŻNE – jeżeli zlecenie, będzie wypisywane po raz pierwszy konieczna jest wizyta u lekarza.
Barbara Czech

21STYCZNIA

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na kolejne, bezpłatne szkolenie, zorganizowane w przychodni w Liszkach w dniu 2 lutego 2019 r., w godzinach 9.00-11.00

Tematyka szkoleń obejmuje zakres:
– profilaktyki chorób zakaźnych u dzieci, szczepień ochronnych (kalendarz szczepień)
– pielęgnacji noworodka, niemowlęcia, opieki okołoporodowej
– profilaktyki wad zgryzu u dzieci w okresie niemowlęcym i wczesnoszkolnym
– zmian w obrębie jamy ustnej u ciężarnych kobiet na wskutek wzrostu hormonów w tym okresie (profilaktyka, instruktaż, przegląd jamy ustnej na życzenie uczestników szkolenia)

Bloki edukacyjne przeznaczone są dla przyszłych mam, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych. Prowadzone są przez lekarza specjalistę pediatrii, położną, higienistkę stomatologiczną we współpracy z lekarzem stomatologiem. Serdecznie zapraszamy
Barbara Czech

21STYCZNIA

SZANOWNI RODZICE

To już czwarta edycja akcji profilaktyki i szansa, aby zadbać o zdrowy uśmiech swojego dziecka – zapraszamy na wizytę w gabinecie stomatologicznym w przychodni w Liszkach w dniu 30 stycznia 2019 r., w godzinach 13.00-15.30.
Ponownie zachęcamy Rodziców do włączenia się w proces profilaktyki próchnicy zębów u swoich dzieci przez udział w cyklicznych przeglądach i zabiegach profilaktycznych (lakowanie i lakierowanie zębów), które po ukończeniu wskazanego przez NFZ wieku dzieci/młodzieży, nie podlegają refundacji. Rejestracja Tel: 12 280 60 09 w godzinach pracy gabinetu.
Można również zgłosić się bez wcześniejszej rejestracji we wskazanych godzinach. „AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU” zaprasza.
Barbara Czech

03STYCZNIA

SZANOWNI PAŃSTWO

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety „BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA”, która posłuży do oceny naszej pracy, monitorowania jakości udzielonych świadczeń. Państwa uwagi, sugestie, będą pomocne w opracowaniu i wdrażaniu konkretnych rozwiązań w celu rozwoju i poprawy funkcjonowania Przychodni w Liszkach i WOZ w Morawicy.

Po okresie siedmiu miesięcy funkcjonowania naszej jednostki z nową kadrą zarządzającą, nową kadrą medyczną i zmianach jakie zostały wprowadzone prosimy o ocenę naszej działalności. Systematycznie zmierzamy do podnoszenia standardu świadczonych usług, dlatego tak ważne są dla nas Państwa opinie. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej SP ZOZ w zakładce – DLA PACJENTA – Formularze do pobrania, oraz w rejestracji w Liszkach i w Morawicy. Dziękujemy.
Barbara Czech

31GRUDNIA

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy Pacjentów SP ZOZ Liszki, że od 1stycznia 2019 USŁUGI TRANSPORTOWE (transporty sanitarne zlecone przez lekarzy POZ) realizowane będą przez Firmę OPC Sp. z o.o. w Krakowie.
Podajemy numery Całodobowej Centrali Alarmowej OPC, pod którymi możecie Państwo zamawiać transporty od stycznia 2019 r.
Tel:12 356 55 55, Tel:12 410 99 99.

15GRUDNIA

ZAPROSZENIE

Jeżeli chcecie Państwo zadbać o zdrowy uśmiech swojego dziecka odwiedźcie gabinet stomatologiczny w przychodni w Liszkach w dniu 19 grudnia 2018 r., w godzinach 14.00-16.00. „AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU” zaprasza dzieci i młodzież na przegląd jamy ustnej, lakowanie i lakierowanie zębów, edukację w zakresie higieny jamy ustnej.
Rejestracja Tel: 12 280 60 09 w godzinach pracy gabinetu. Można także w/w godzinach zgłosić się bez wcześniejszej rejestracji. Zapraszamy.

Zachęcamy Rodziców do włączenia się w proces profilaktyki próchnicy zębów u swoich dzieci, zgłaszając się na cykliczne przeglądy i zabiegi profilaktyczne. Po ukończeniu wskazanego przez NFZ wieku dzieci/młodzieży zabiegi nie podlegają refundacji.

• lakowanie – jest to zabieg profilaktyczny wykonywany na zdrowych zębach, polegający na pokryciu uszczelniaczem (lakiem) bruzd, szczelin i zgłębień. Dotyczy to w szczególności zębów trzonowych i przedtrzonowych. Zabieg ten jest refundowany przez NFZ przed ukończeniem 8 roku życia.

• Lakierowanie – to jedna z metod profilaktyki przeciwpróchniczej, polega na pokryciu zębów warstwą fluorku, który uwalnia się stopniowo. Szkliwo staje się kilkakrotnie bardziej odporne na działanie bakterii oraz kwasów, próchnica zostaje zredukowana nawet o 50%. Lakierowanie zębów u dzieci powinno odbywać się cyklicznie. Zabieg jest refundowany przez NFZ do 18 roku życia

1GRUDNIA

ZAPROSZENIE

W dniu 1 grudnia 2018 r. zapraszamy do przychodni w Liszkach na bezpłatne szkolenie w godzinach 9.00-11.00

Tematyka szkoleń obejmuje zakres:
– profilaktyki chorób zakaźnych u dzieci, szczepień ochronnych (kalendarz szczepień)
– pielęgnacji noworodka, niemowlęcia, opieki okołoporodowej
– profilaktyki wad zgryzu u dzieci w okresie niemowlęcym i wczesnoszkolnym
– zmian w obrębie jamy ustnej u ciężarnych kobiet na wskutek wzrostu hormonów w tym okresie ( profilaktyka, instruktaż, przegląd jamy ustnej na życzenie uczestników szkolenia)

Bloki edukacyjne przeznaczone są dla przyszłych mam, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych. Będą prowadzone przez lekarzy specjalistów pediatrii, położną, higienistkę stomatologiczną we współpracy z lekarzem stomatologiem. Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami organizowane będą w soboty jeden raz w miesiącu, w miarę zapotrzebowania częściej.
Zapraszamy
Dyrekcja SP ZOZ

11WRZEŚNIA

PODZIĘKOWANIE

Za pomoc i zaangażowanie w realizację „Białej Niedzieli” dziękuję współorganizatorom: Panu Wójtowi Gminy Liszki, pracownikom Działu Promocji UG, Komendantowi Gminnemu OSP.
Podziękowania kieruję także do przedstawicieli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, jednostki OSP z terenu gminy Liszki, a także pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Liszki. Bez Was nie byłoby tego wydarzenia. Dziękuję.
Dziękuję także firmom z terenu Gminy Liszki i Gminy Czernichów, które wsparły finansowo i rzeczowo naszą inicjatywę:
1. Pracownia Cukierniczo – Piekarnicza „Łysa Góra” – Pan Janusz Trojan – Kaszów
2. Usługi Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe – Pan Grzegorz Mastek – Kaszów
3. Szlacheckie Smakołyki Pani Anna Kapusta – Nowa Wieś Szlachecka
4. Gregor-Cars – Pan Grzegorz Szewczyk – Kaszów
5. Zakład Mięsny – Suchan & Haber Pan Suchan Andrzej – Kaszów
Bardzo Państwu dziękujemy.

Barbara Czech
SP ZOZ Liszki

27CZERWCA

ZAPROSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA BADANIA PROFILAKTYCZNE „AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU”

W ramach zwiększonego kontraktu przez NFZ na świadczenia stomatologiczne w zakresie profilaktyki u dzieci i młodzieży, zapraszamy Rodziców z dziećmi oraz młodzież do 18 roku życia, do PORADNI STOMATOLOGICZNEJ przy SP ZOZ w Liszkach, w dniu 16 lipca ( tj. poniedziałek) w godzinach od 13.30 – 17. 00.
W tym dniu będzie można dokonać przeglądu jamy ustnej, ustalić termin kolejnej wizyty w gabinecie na zabiegi profilaktyczne (np. lakowanie zębów) lub leczenie jeżeli w trakcie przeglądu będzie wskazanie do podjęcia leczenia.
Profilaktyka w tym zakresie będzie kontynuowana cyklicznie, o kolejnych terminach zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem. Kontakt telefoniczny bezpośrednio do PORADNI STOMATOLOGICZNEJ w celu rezerwacji terminu na dzień 16 lipca – tel. 12 280 60 09 w godzinach pracy poradni.

08CZERWCA

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że SPZOZ w Liszkach nawiązał współpracę z lekarzami posiadającymi specjalizację i doświadczenie w zakresie pediatrii. Nasi najmłodsi Pacjenci mogą liczyć na poprawę opieki pediatrycznej, również odnośnie szczepień. Nie jest to jednak wystarczające zabezpieczenie świadczeń w tym zakresie, dlatego nadal poszukujemy lekarzy, którzy zdecydują się na podjęcie pracy w naszej przychodni.

08CZERWCA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE NFZ „PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA”,

który będzie realizowany przez lekarzy w SPZOZ w Liszkach. Do badań w ramach programu zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat, zdeklarowanych do lekarza POZ w naszej jednostce (Przychodnia Liszki i Wiejski Ośrodek Zdrowia Morawica). Szczegółowych informacji na temat Programu (procedura rejestracji i przeprowadzenia badania) udziela Pielęgniarka Koordynująca w SPZOZ, tel. 12 256 37 51

Przeprowadzenie badań w tym zakresie ma na celu wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, określenie ryzyka ich wystąpienia na etapie kiedy możemy jeszcze zapobiegać lub wdrożenie leczenia. Dlatego zachęcamy i zapraszamy Pacjentów do wzięcia udziału w Programie.

Program nie dotyczy osób objętych opieką kardiologa, a także u których już rozpoznano choroby układu krążenia.

 
01CZERWCA

WSPÓŁPRACA Z LEKARZAMI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach pilnie zatrudni:
lekarzy spec. pediatrii,
spec. med. rodzinnej z doświadczeniem w zakresie pediatrii
lekarza spec. ginekologii-położnictwa
Oferujemy dobre warunki finansowe Kontakt: 12 280 62 83 – sekretariat
kom. 517 851 151

 
01CZERWCA

DOSTĘPNOŚĆ LINII TELEFONICZNEJ DO REJESTRACJI

Uprzejmie informujemy, że w celu poprawy dostępności telefonicznej do REJESTRACJI i poszczególnych poradni w SPZOZ Liszki zmieniono numery, na które należy dzwonić, aby się zarejestrować:

12 306 70 77 – REJESTRACJA DO PORADNI OGÓLNEJ I PEDIATRYCZNEJ
12 280 60 09 – PORADNIA STOMATOLOGICZNA
12 280 64 05 – PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

 
01CZERWCA

BEZPŁATNE BADANIE OSTROŚCI WZROKU

22.06.2018 od godz. 12.00 Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Liszkach Liszki 427 Oferujemy: – bezpłatne komputerowe badanie wzroku oraz dobór szkieł ze specjalistą dla osób powyżej 15 roku życia) Dodatkowo: – możliwość zakupu okularów korekcyjnych w promocyjnych cenach – możliwość zakupu soczewek okularowych do własnych opraw. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Tel. 12 306 70 77

>
 
01CZERWCA

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPISYWANIA RECEPT

W ramach podjętych działań dotyczących reorganizacji funkcjonowania SPZOZ w zakresie sprawniejszej obsługi naszych Pacjentów informujemy, że wypisanie recepty w przypadku przewlekłej choroby (leki powtarzające się, stosowane w sposób ciągły) można uzyskać bez konieczności osobistej wizyty, u lekarza. Zamówienia na recepty do realizacji należy pozostawić w rejestracji i w dniu następnym odebrać osobiście lub przez inne osoby, posiadające pisemne upoważnienie do odbioru. Szczegółowe informacje można otrzymać w rejestracji.

Lekarz ze względów medycznych może odmówić wypisania zamówionej recepty np. w przypadku, gdy dalsze przyjmowanie leku wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań kontrolnych, o czym pacjent zostanie osobiście lub telefonicznie poinformowany.

01CZERWCA

E-REJESTRACJA

W najbliższych dniach w przychodni w Liszkach będzie uruchomiona e-rejestracja.

 

25MAJA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą ochorny danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Skip to content