CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY  PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

dla SPZOZ w Liszkach


 

    Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po wielomiesięcznych przygotowaniach oraz zaangażowaniu wszystkich Pracowników  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach, możemy poszczycić się Certyfikatem Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej, nadanym i podpisanym przez Ministra Zdrowia. Jest to dla nas ogromny prestiż i wyróżnienie.  Akredytacja jest formą zewnętrznej oceny działalności podmiotu, której warunkiem uzyskania jest pozytywna ocena w ramach przeglądu akredytacyjnego, dokonywanego przez zespół wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, który podlega Ministerstwu Zdrowia. Akredytacja jest standardem określającym poziom jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług realizowanych w sektorze medycznym. Zarówno w Polsce jak i w wielu innych krajach posiadanie akredytacji jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych wymagań w zakresie zarządzania administracyjnego a przede wszystkim działalności medycznej. Pozytywna  rekomendacja Rady Akredytacyjnej i przyznanie akredytacji jest poświadczeniem wiarygodności podmiotu medycznego, spełnienia przez niego wielu ściśle określonych kryteriów i wymogów oraz funkcjonowania w oparciu o wypracowane wspólnie z personelem procedury, precyzyjne analizy medyczne, które wpływają na nieustanne podnoszenie jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych usług.    

                                                                      

Serdecznie dziękuję Pracownikom SPZOZ w Liszkach za wielki wkład pracy oraz zaangażowanie, podczas wielomiesięcznych przygotowań do uwieńczenia sukcesu, czego potwierdzeniem jest podpisany przez Ministra Zdrowia w dniu 20 lipca 2023 r. Certyfikat  nr 2023/P/25.

 

Barbara Czech

Dyrektor SPZOZ