16kwietnia

Szanowni Pacjenci

Bardzo sobie cenimy Państwa podejście i wyrozumiałość do wdrożonych zmian, akceptację sytuacji w jakiej się znajdujemy pomimo, że udzielanie świadczeń odbywa się na innych zasadach i w znacznie utrudnionych warunkach. Dziękujemy za miłe, ciepłe słowa coraz częściej kierowane do personelu SPZOZ, przesyłane drogą elektroniczną i telefoniczną.
Nadal zapraszamy do kontaktu poprzez maile. Zachęcamy do odwiedzania strony internatowej SPZOZ: www.przychodnialiszki.pl , na której udostępniliśmy ważne informacje, numery telefonów do teleporad i inne. W wyjątkowych sytuacjach wnioski na recepty można składać do skrzynek umieszczonych przy wejściu do przychodni.
Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność, zastosowanie się do wdrożonych procedur, przestrzeganie zaleceń w trakcie kwarantanny, noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych, co zwiększa szanse na zmniejszenie drastycznych skutków pandemii.
Prosimy o odbieranie telefonów od lekarzy, którzy oddzwaniają do Państwa w ramach teleporady! Szanujmy się i wspierajmy wzajemnie w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Zostańcie w domu! Wiele spraw można załatwić poprzez teleporady, nie narażając własnego zdrowia i innych.


Dyrektor SPZOZ Barbara Czech
Zastępca p.o. Dyrektora ds. Medycznych Anna Król-Zdechlikiewicz

SZANOWNI PAŃSTWO

Zmiany w funkcjonowaniu placówek SPZOZ (Liszki i Morawica)

W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w kraju, wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu placówek SPZOZ (Liszki i Morawica).

Od 16 marca 2020 nastąpiła reorganizacja pracy w zakresie udzielania świadczeń, nie oznacza to jednak, że przychodnie SPZOZ zostały zamknięte - nadal funkcjonują, lecz na innych zasadach.

Mimo że ograniczone zostały wizyty osobiste pacjentów w przychodni, zapewniona jest ciągłość opieki osobom chorym przewlekle, wymagającym natychmiastowej opieki i wszystkim, którzy tej opieki potrzebują. Zmiana systemu opieki polega na realizacji jej zdalnie, czyli udzielanie porad telefonicznych – TELEPORAD, lub bezpośrednio w przychodni. Obecnie obsługiwanie teleporad i przetwarzanie zapytań trwa znacznie dłużej niż zwykła wizyta odbywająca się w gabinecie lekarza, wszystkie czynności związane z teleporadą medyczną wymagają więcej czasu, zwłaszcza, że z różnych przyczyn dysponujemy mniejszą obsadą kadry medycznej. Wielokrotnie zwiększyła się liczba porad, zamawianych recept, dlatego dodzwonienie się do przychodni może być znacznie utrudnione. Wprowadzone ograniczenie osobistych wizyt w przychodni i wdrożenie procedur ma na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem przede wszystkim wśród mieszkańców gminy, a także wśród personelu, co nie jest równoznaczne z ograniczeniem dostępu do opieki. Przychodnia jest szczególnym miejscem, w którym może dojść do rozprzestrzeniania się wirusa przy dużym skupisku ludzi i nieprzestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego.

W stanie epidemii w kraju najważniejszym celem służb medycznych, ale również Państwa czyli naszych Pacjentów jest dołożenie wszelkich starań, aby zapobiec drastycznej sytuacji, w której znalazły się inne kraje. Ten wspólny cel musimy realizować razem. Wszyscy znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji bytowej, społecznej - zwłaszcza seniorzy, dlatego uprzejmie prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność i przestrzeganie wdrożonych zmian organizacyjnych w zakresie sprawowania opieki medycznej. Jako podmiot leczniczy staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, żeby każdemu zapewnić prawidłową opiekę w bezpiecznych warunkach, niezależenie czy odbywa się bezpośrednio w przychodni czy poprzez TELEPORADY.Wprowadzone zmiany organizacyjne w SPZOZ

1. Wprowadzone zostały porady przez telefon - teleporady - w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej w poradni ginekologicznej.

2. Okresowo zawieszone zostały działania profilaktyczne u dzieci i młodzieży: bilanse zdrowia, wizyty profilaktyczne, profilaktyka stomatologiczna. Szczepienia w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci zostają odroczone do 18 kwietnia 2020 (rekom. Min. Zdr., GIS)

3. Ograniczone zostało funkcjonowanie Punktu Pobrań: wykonujemy badania na pilne zlecenie lekarza, okresowo kontrolowane, do zabiegu, pilne - zlecone w poradni ginekologicznej.

4. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie zbierając wszelkie potrzebne informacje do prawidłowej diagnostyki zdalnej: w bezpieczny sposób drogą elektroniczną można przesłać dane niezbędne do konsultacji – wyniki badań, posiadaną dokumentację.

5. Pacjenci, którzy dzwonią do przychodni informowani są, że wizyta może odbyć się w formie teleporady, odpowiadają na pytania zawarte w ankiecie (wywiad epidemiologiczny, kliniczny).

6. Wizyta osobista w przychodni odbywa się tylko w sytuacji, gdy pacjentowi nie można pomóc zdalnie, wymaga wykonania dodatkowych badań i jest wyznaczona przez lekarza - zwłaszcza w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych.

7. Zgłaszający się pacjenci w przypadku zagrożenia życia i zdrowia są natychmiast przyjmowani

8. Zamówienia na recepty przyjmujemy drogą elektroniczną i telefonicznie. W wyjątkowych przypadkach można włożyć do skrzynki przed przychodnią. Kody recept (czterocyfrowy numer) Pacjent otrzymuje na telefon komórkowy lub pracownicy oddzwaniają na podany numer telefonu stacjonarnego.

9. Do obsługi skrzynki pocztowej (maili) oddelegowany jest pracownik, który na bieżąco odbiera i przekazuje wszystkie sprawy dotyczące pacjentów.

10. Do udzielania porady przez telefon udostępnione okresowo zostały dodatkowe telefony, z których korzystają lekarze do oddzwaniania w ramach teleporady, aby nie blokować linii stacjonarnych.

11. Czas porady telemedycznej uzależniony jest od rodzaju zgłaszanego problemu i może trwać nawet do 40 min. Zdarza się, że lekarz kontaktuje się z pacjentem kilka razy w jednej sprawie, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego procesu diagnostycznego. Ponadto lekarze w ramach teleporady niejednokrotnie zmuszeni są do oddzwaniania kilka razy do pacjenta, ponieważ zdarza się, że pacjent nie odbiera telefonu!

12. W pierwszej kolejności w ramach teleporad obsługiwani są pacjenci w pilnych przypadkach, lekarze oddzwaniają wówczas i zapraszają na osobistą wizytę w poradni.

13. Przy wejściu do przychodni Pacjenci zobowiązani są do dezynfekcji rąk, poddani są kontroli temperatury ciała, w przypadku objawów infekcji kaszel, katar proszeni są o założenie maseczki ochronnej. 14. Wszystkie teleporady realizowane są w danym dniu, na bieżąco. W wyjątkowych przypadkach realizacja następuje w dniu następnym.

15. Realizacja zamówień na recepty została nieco wydłużona z 2 do 4 dni, ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia i ogromną ilość porad telemedycznych. 16. Lekarz może zdalnie wystawić zwolnienie lekarskie tylko w uzasadnionym przypadku medycznym, osobie chorej. W tym przypadku Pacjent może zostać poproszony do przychodni w celu przeprowadzenia badania.
17. Teleporad udzielają również: pielęgniarka środowiskowo rodzinna i położna środowiskowo rodzinna przy SPZOZ. W pilnych przypadkach opieka środowiskowa jest realizowana w środowisku zamieszkania pacjenta z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego.

18. Podejmujemy również działania w przypadku zgłoszenia trudnej sytuacji seniorów pozbawionych opieki, samotnych, niepełnosprawnych w celu zapewnienia opieki medycznej.

Jeśli posiadasz informacje o SENIORACH samotnych, bez opieki, niepełnosprawnych poinformuj Jednostki OSP, przychodnie SPZOZ, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zorganizujemy pomoc!