Procedury

PROCEDURA REJESTRCJI I PRZEPROWADZENIA BADANIA W RAMACH PROGRAMU „PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA”

1. Należy skontaktować się telefonicznie dzwoniąc na numer 12 256 37 51, w celu otrzymania informacji czy dana osoba spełnia kryteria, aby badanie profilaktyczne zostało przeprowadzone (informacje można uzyskać także przy osobistym zgłoszeniu się do Pielęgniarki Koordynującej, lub jej zastępcy).

2. Ustalony zostanie dogodny dla Państwa termin do lekarza.

3. W dniu pierwszej wizyty lekarskiej na podstawie wywiadu i badania pacjent otrzyma skierowanie na badania laboratoryjne, określone w ramach programu lub rozszerzony zakres badań, jeżeli są wskazania lekarza poz. Pierwsza wizyta w godzinach porannych daje możliwość wykonania badań laboratoryjnych bezpośrednio w punkcie pobrań w tym samym dniu (należy być na czczo).

4. W trakcie badań w punkcie pobrań ustalony zostanie kolejny termin wizyty lekarskiej, podczas której weryfikowane będą wyniki badań, nastąpi ocena ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia lub potwierdzenie podejrzenia istniejącej już choroby. Pacjent otrzyma stosowne informacje, zalecenia, ewentualnie skierowanie do dalszej diagnostyki specjalistycznej np. skierowanie do kardiologa lub innego specjalisty.