Świadczenia gwarantowane z zakresu POZ i AOS

RTG:

Multidiagnostica


Pracownia Cyfrowa Diagnostyki Obrazowej
Plac Emila Serkowskiego 10
30-512 Kraków
www.rentgenkrakow.pl

rejestracja@rentgenkrakow.pl
Tel. 12 358-42-58
Godz. 9:00 - 19:00
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek 9.00-19.00
BADANIA USG DLA DZIECI DO 13 ROKU ŻYCIA:
Pracownia USG w SP ZOZ w Liszkach.
Poniedziałek 9.00 – 11.00 ( harmonogram może ulegać zmianom)
Zakres badań:
jama brzuszna, tarczyca, ślinianki, węzły chłonne, układ moczowy (obowiązuje skierowanie od lekarza POZ)
Rejestracja tel. 12 306 75 99
Wykonujemy również odpłatnie badania USG stawów biodrowych u dzieci, które nie są refundowane przez NFZ w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Informacje odnośnie harmonogramu i cennika dostępne w rejestracji

RTG:

Multidiagnostica


Pracownia Cyfrowa Diagnostyki Obrazowej
Plac Emila Serkowskiego 10
30-512 Kraków
www.rentgenkrakow.pl
rejestracja@rentgenkrakow.pl
Tel. 12 358-42-58
Godz. 9.00 – 19.00
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek 9.00-19.0

Pacjenci nadal mają możliwość korzystania z usług: SONO-X Sp. z o.o.
30-106 Kraków
ul. Komorowskiego 12

BADANIA USG DLA DOROSŁYCH, DZIECI OD 14 ROKU ŻYCIA
Pracownia USG w SP ZOZ w Liszkach.
Zakres badań: jama brzuszna, tarczyca, ślinianki, węzły chłonne, układ moczowy (obowiązuje skierowanie od lekarza POZ)
Czwartek 7.00-15.30 i 16.30-18.30
Rejestracja 12 306 70 77

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Skawińska 8
tel. 12 430 52 66 w. 242, 268 (obowiązuje skierowanie od lekarza poz)

AMALIA RAPUTA
(zastępstwo pełni st. pielęgniarz w środowisku nauczania i wychowania Andrzej Wolano)
Lic. piel.
St. Piel. w środowisku nauczania i wychowania
Harmonogram pracy – 7.30 – 15.05
obejmuje opieką szkoły w miejscowości:
KRYSPINÓW, CHOLERZYN, JEZIORZANY, CZUŁÓW, MNIKÓW – SZK. PODST. , MNIKÓW - GIMNAZJUM, LISZKI - SZK. PODST., LISZKI - GIMNAZJUM

RAFAŁ WYDMAŃSKI
Lic. piel.
st.piel. w środowisku nauczania i wychowania
Harmonogram pracy – 7.30 – 15.05
obejmuje opieką szkoły w miejscowości:
BALICE , BRZOSKWINIA, KASZÓW - NR 1, KASZÓW - NR 2 , MORAWICA, PIEKARY , RĄCZNA, PIEKARY LOZAKRES ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
Pielęgniarki/pielęgniarze medycyny szkolnej planują i realizują profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkołach na terenie gminy.
Do świadczeń pielęgniarki szkolnej należy:
1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych
2. Czynne poradnictwo dla ucznia z problemami
3. Sprawowanie opieki nad uczniem z problemami zdrowotnymi
4. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć
5. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej
6. Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów
7. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych w klasie I-VI grupowej profilaktyki fluorkowej (fluoryzacja)
8. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej