ŚWIADCZENIA PŁATNE

W SPZOZ w Liszkach istnieje możliwość korzystania z badań diagnostycznych za odpłatnością, nie objętych umową z MOW NFZ Zakres badań:

USG:

• Jama brzuszna
• Tarczyca
• Ślinianki
• Węzły chłonne
• Układ moczowy Czwartek 18.30 – 20.00


USG UKŁADU KOSTNEGO:

Zakres badań:
• Stawy: kolanowy, łokciowy, staw barkowy, staw biodrowy, staw skokowy
• Stopa, dłoń
Badania nie są refundowane w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
Czwartek 18.30-20.00

BADANIA USG u noworodków, niemowląt

Zakres badań:
• USG główki
• USG stawów biodrowych
Badania nie są refundowane w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
Poniedziałek 11.00-13.00 (harmonogram może ulegać zmianom)

BADANIA USG naczyń kończyn dolnych

Zakres badań:
• USG żył kończyn dolnych (ultrasonograficzne badanie przepływowe żył-Doppler)
• USG tętnic kończyn dolnych (ultrasonograficzne badanie przepływowe tętnic-Doppler)
• USG aorty brzusznej
Badania wykonuje lekarz specjalista chirurgii.
Odpłatność za badanie obejmuje również konsultację, cennik dostępny w rejestracji i na tablicach informacyjnych SPZOZ
Zapisy i szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać dzwoniąc na numer
Tel: 514 765 780 lub bezpośrednio w rejestracji.
Sobota 8.00 – 11.30