PERSONEL SPZOZ

Kamila Kostrzewa – spec .med .rodzinnej
Anna Stalony- Dobrzańska- spec. chorób wewnętrznych
Agata Galka-Kunysz – spec. chorób wewnętrznych
Marzena Hnatowska – Midura – spec. chorób wewnętrznych
Monika Łączyńska – spec. chorób wewnętrznych
Katarzyna Banach – spec .med. rodzinnej
Ewa Stuglik-Janczy – lekarz
Ryszard Mika – spec .med. ogólnej
Paweł Sawicki – spec. chorób wewnętrznych, spec. pulmonolog
Kamil Kowalski – spec. chorób wewnętrznych
Mateusz Janczy - lekarz

Anna Król- Zdechlikiewicz – spec. pediatrii, spec .chorób płuc dzieci
Małgorzata Jurkiewicz – spec. pediatrii
Martyna Nobis – spec. pediatrii
Paulina Nowak – spec. med. rodzinnej
Matylda Wójcik – lekarz

Agata Urbańska – spec. ginekologi-poł.
Andrzej Jarząbek – spec. ginekologii-poł.
Paweł Orłowski – spec. ginekologi i-poł.

Katarzyna Zielińska – Kaczor - Lic. poł.
Anna Haber – lic. poł.

Agnieszka Szaluś - lek. stomatolog
Małgorzata Bubula – Palmąka – lek. stomatolog
Tomasz Piekarczyk - lek. stomatolog

Danuta Chmielewska – lek. spec. chorób wewnętrznych, ( badania ultrasonograficzne u dorosłych)
Tomasz Piegza - lekarz ( badania ultrasonograficzne u dorosłych)
Agata Hałabuda – lek .spec. radiolog ( badania ultrasonograficzne u dzieci)

Krystyna Kowal – lic. piel. - pielęgniarka koordynująca
Lucyna Wąsik – lic. piel.
Anna Wlazło – lic. piel.
Małgorzata Cyganik – lic. piel., specjalistka
Bożena Orzechowska – lic. piel., specjalistka
Amalia Raputa – lic. piel.
Anna Haber – lic. poł., specjalistka
Stanisława Wilk – st. piel.
Andrzej Wolano – lic. piel. Rafał Wydmański - lic. piel.

Anna Haber – Lic. poł.
Katarzyna Zielińska – Kaczor – Lic. poł.

Jolanta Mastek – Rejestratorka koordynująca
mgr Alicja Malinowska – rej. med. - Koordynator Zespołu ds. bezpieczeństwa danych osobowych
Beata Para – rej. med.
Angelika Karcz - rej. med.
Lic. Katarzyna Jaskowska - rej. medyczna

mgr Hanna Kozak – główna księgowa mgr Jadwiga Wójcik – spec. ds. kadrowo- księgowych Maria Szewczyk – spec. administracji mgr Krzysztof Dybel – radca prawny inż. Marek Kowal – spec. ds. BHP