Zalecania WHO

Jak nosić maski:

Osoby noszące maski powinny wiedzieć, jak robić to prawidłowo i jak bezpiecznie pozbyć się zużytego produktu. W celu prawidłowego użytkowania masek ochronnych i zmniejszenie ryzyka przenoszenia koronawirsua WHO zaleca:
1. przed założeniem maski umyć ręce wodą z mydłem lub płynem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu;
2. zakryć maską usta i nos, upewniając się, że dobrze przylega, a więc nie ma przerw między twarzą a maską;
3. unikać dotykania powierzchni maski podczas jej noszenia – jeśli do tego dojdzie, należy umyć lub zdezynfekować ręce;
4. wymienić maskę na nową, gdy ta obecnie noszona stanie się wilgotna – nie wolno używać ponownie maseczek jednorazowych;
5. zdejmować maskę, zaczynając od tyłu (nie dotykać frontu maski);
6. po użyciu natychmiast wyrzucić maskę do zamykanego pojemnika na śmieci i umyć ręce wodą z mydłem lub środkiem dezynfekcyjnym.
Nieprawidłowe stosowanie masek ochronnych lub ich złe dopasowanie może sprzyjać infekcjom. Uwaga: WHO podkreśla, że noszenie maseczek jest skuteczne jedynie wtedy, gdy jest połączone z częstym myciem rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekowaniem środkami na bazie alkoholu.