KWARANTANNA

KARY od 5000 zł do 30 000 zł za złamanie kwarantanny! KWARANTANNA jest formą odosobnienia i trwa 14 dni ale o tym decyduje lekarz.

1. Osoby kwalifikowane przez Sanepid do kwarantanny domowej są osobami zdrowymi. Zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi kwarantanna jest odosobnieniem osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
O obowiązku poddania się kwarantannie postanawia Sanepid i wydaje pisemną decyzję administracyjną. Dokument ten jest podstawą do zwolnienia z pracy pracownika przez pracodawcę z wykonywania pracy - NIE JEST POTRZEBNE ZWOLNIENIE LEKARSKIE!. Osoba, która otrzymała decyzję inspektora sanitarnego, powinna po okresie kwarantanny dostarczyć tę decyzje pracodawcy (płatnikowi składek), dokument ten stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach.
Za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny przysługuje WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY (art.92 kodeksu pracy) lub zasiłek chorobowy, wypłacany przez pracodawcę lub ZUS.

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH - INFORMACJA Z MINISTERSTWA ZDROWIA