Kontakt

Poradnia ogólna - rejestracja

Tel. 12 306 70 77 (w godzinach pracy poradni)

Poradnia stomatologiczna - rejestracja

Tel. 12 280 60 09 (w godzinach pracy poradni)

Poradnia pediatryczna - rejestracja

Tel. 12 306 75 99

Poradnia ginekologiczno-położnicza - rejestracja

Tel. 12 280 64 05 (w godzinach pracy poradni)

Wiejski Ośrodek Zdrowia (filia SPZOZ w Liszkach)

32-084
Morawica 292

Dyrektor SPZOZ
mgr Barbara Czech

w sprawach administracyjnych, skarg, wniosków przyjmuje codziennie od 10.00-12.00
e-mail: dyrektor@przychodnialiszki.pl

Zastępca
p.o. Dyrektor ds. Medycznych
Anna Król-Zdechlikiewicz
Lek. spec. pediatrii
Lek. spec. chorób płuc dzieci
przyjmuje
wtorek 16.00 – 18.00
piątek 13.00 – 14.00

Inspektor Ochrony Danych
Dorota Marek

e-mail: odo.dmarek@onet.pl

Pielęgniarka Koordynująca
Krystyna Kowal

Lic. pielęgniarstwa
przyjmuje
codziennie 11.00 – 12.30